top of page

                     Price List 2023

15/05 - 01/06 :   90 euro
02/06 - 15/06 : 110 euro
16/06 - 06/07 : 140 euro
07/07 - 27/08 : 170 euro
28/08 - 10/09 : 140 euro
11/09 - 01/10 : 110 euro

bottom of page